Wydarzenia

Ważnym krokiem w kierunku klubu - Memorandum ESBOC 09/03/2014, Bukareszt, Rumunia

W dniu 09.03.2014 odbyło się spotkanie członków Międzynarodowego stowarzyszenia branży zabezpieczeń - ESBOC. Wskutek zwyczajowo dyskusje i negocjacje w bardzo przyjaznej atmosferze jest Memorandum ESBOC, który określa przyszły kierunek i pracy ESBOC klubu.

Pełny tekst memoranda można pobrać Tutaj

31.5.2014 Warszawa, PL

Polska Izba Ochrony zorganizowana XIII. Mistrzostwa strzeleckie

XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL

30.5.2014 Warszawa, PL

Drodzy koledzy, Polska Izba Ochrony świętuje XX. Rocznica powstania izby, uroczystość odbędzie się w dniu 30.05.2014 w Hotele "Mrówka", Warszawa.

20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary

22.11.2013 Lwów, UK

Spotkanie członków ESBOC i Polityki Bezpieczeństwa Firmy z Ukrainy w związku z zamknięciem kadencji Ukrainy. Następny lider ESBOC Klubu Stał Polska.

International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK

Więcej informacji TU.

4.10.2013 Nitra, Słowacja - III. rocznej międzynarodowej konkurencji strzelanie "BEST SHOT 2013"

Więcej informacji TU.

Photo:

BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013

Biuletyn: TU

8.6.2013 Kraków, PL

Drodzy koledzy, proszę zwrócić uwagę, że Polska Izba Ochrony organizuje XII. Mistrzostwa strzeleckie. Więcej informacji TU i propozycje TU.

13-15.11.2012 Lwów, UK

Zaplecze członkowie ESBOC i firmy zabezpieczeń z Ukrainy w związku z rozpoczęciem kadencji Ukrainie. Historyczny moment nastąpił, gdy organizacja ESBOC dnia 13.11.2012 o godzinie 23:00 zwerbował nowych członków: Rosja, Rumunia i Bułgaria. Z tej okazji nowy symbol został wprowadzony przez pana Siergieja Shabovta (przywódca ESBOC klubu): "Łańcuch Członków"

Międzynarodowe forum ESBOC klubu i firmy z Ukrainy - 14.11.2012 Lwów, Ukraina
Międzynarodowe forum ESBOC klubu i firmy z Ukrainy - 14.11.2012 Lwów, Ukraina
Międzynarodowe forum ESBOC klubu i firmy z Ukrainy - 14.11.2012 Lwów, Ukraina
Międzynarodowe forum ESBOC klubu i firmy z Ukrainy - 14.11.2012 Lwów, Ukraina
Międzynarodowe forum ESBOC klubu i firmy z Ukrainy - 14.11.2012 Lwów, Ukraina
Międzynarodowe forum ESBOC klubu i firmy z Ukrainy - 14.11.2012 Lwów, Ukraina

05.10.2012 Nitra, SK

ZOMO CUP 2012 - II. Zawody strzeleckie z udziałem zespołów z Polski i Czech

5-6.7.2012 Klimkówka, PL

Zebrań ESBOC członków w związku z zakończeniem przewodnictwa Polski. Zapytaj organizacji i wizji ESBOC . Przywództwo w klubie za okres ESBOC 01.07.2012-30.06.2013 obudził Ukrainę.

26.05.2012 Koszalin, Polska

XI. Zawody strzeleckie - PIO udziałem zespołów z Słowacji i Czech

25 - 28.11.2011 Kijów, UK

Wystawa - "Bezpeka 2011" Konferencja "Euro 2012" i "Miss Security 2011" Esboc reprezentował Pan Wagner Slawomirem (Club Leader) i pana Marcina Pyclikem (Polska Izba Wiceprezes - PIO)

23/09/2011 Nitra, SK

ZOMO CUP 2011 - I. Zawody strzeleckie na 15 lecie stowarzyszenia ZOMO

15 - 16.09.2011 spał, PL

Polskim członkiem ESBOC - PIO zorganizowana XIII. Walne Zgromadzenie, uczestniczące delegacje Ukrainy i Słowacji

17.06.2011 Zilina, SK

Międzynarodowa Konferencja "Jakość i cena usług w prywatnych służb bezpieczeństwa" , organizowana przez Uniwersytet w Żylinie, ZOMO członek stowarzyszenia

11.06.2011 Poznań, Polska

X. Zawody strzeleckie - PIO przez zespół z Czech

Węgry oficjalnie przekazał kierownictwo Polskiej na okres 1.7.2011 - 30.6.2012

Na 30.6.2012 Węgrzech oficjalnie przekazał kierownictwo Polski w okresie 1.7.2011 -. 30.6.2012, od 1.7.2012 do 30.6.2013 przejmie kierownictwo Ukrainy

Słowacji przekazał kierownictwo Węgry na okres 01.01.2011 - 30.06.2011

W dniu 20.01.2011 Słowacja oficjalnie przekazał kierownictwo Węgry na okres 01.01.2011 - 30.06.2011, od 01.07.2011 do 30.06.2012 obejmie przywództwo Polska.

Present (fot. od lewej):

Spotkanie robocze - Budapest 20.1.2011
Spotkanie robocze - Budapest 20.1.2011
 • Nemet Ferenc, prezes SZVMSZK
 • Zsolt Harto, pierwszy sekretarz SZVMSZK
 • Stubian Martin, wiceprezes ZOMO
 • Vavacek Imrich, prezes ZOMO

ESBOC Annual Conference 2010

ZOMO we współpracy z ASIS International SŁOWACJA ułożone w dzień 1.-2.12.2010 Międzynarodowa Konferencja "Private służb bezpieczeństwa w Unii Europejskiej."

Členovia ESBOC prowadzenie nadzoru usług w zakresie nieruchomości i obiektów ochrony (Ochroniarze), pracowników ochrony i nadzoru budynków i magazynowania, przechowywania, transportu i dystrybucji środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych poczuje się jak wielką przeszkodą w mojej firmie Przewodnik do Parlamentu Europejskiego i dyrektywa 2006/123/WE Rady z dnia 12 Grudzień 2006 Usługi na rynku wewnętrznym ("dyrektywa"), która zwalnia ich z zastrzeżeniem działalności

Jeśli Komisja przywołała zwolnienie z prywatnych usług bezpieczeństwa Należy zauważyć, że najmniej kontrowersyjnym sama prawna definicja tego pojęcia Poziomie europejskim

W 2004 r. Europejska Konfederacja Services Security (CoESS) W całej Europie przegląd stanu bezpieczeństwa w odniesieniu do prywatnego państw członkowskich UE. W tym przegląd pokazuje, że obszar ten został objęty ochroną przepisów technicznych (nie tylko dla poziomie prawa, ale również regulacje rządowe na podstawie dekretu królewskiego). krajach takich jak Irlandia, Estonia, Słowacja, Holandia, Polska, Litwa, Belgia, Hiszpania i Malta

dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i punkty R na potrzebę Wspólnoty Europejskiej tworzenia ściślejszych związków między państwami i narodami Europy, w celu usunięcia barier w świadczeniu usług między państwami, w celu zagwarantowania swobody przedsiębiorczości i tworzenie warunków do zrównoważonego postępu gospodarczego i społecznego

Międzynarodowa Konferencja w związku z tym postanowili ustalić:

 • jednolitej definicji usług ochrony w UE
 • jednego procesu biznesowego BP w promowaniu swobodnego przepływu usług
 • usługobiorców i usługodawców korzyści
 • możliwość świadczenia usług w całej Wspólnocie, niezależnie od granic
 • określić, w jakim stopniu mogą zostać nałożone szczególne wymagania Państwa członkowskiego, które świadczy usługi z przyczyn związanych z porządkiem publicznym lub bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia publicznego lub środowiska Środowisko

Spotkanie robocze członków ESBOC (Budapeszt, 07.03 - 05.07.2010)

spotkaniu zorganizowanym przez węgierskiego odcinka ESBOC, udział w krajowym module ESBOC CR, PR, Słowacji i Ukrainy.

Praca Spotkanie składało się z formalnych i nieformalnych negocjacji między przedstawicielami służby krajowe do wydawania ESBOC sektora bezpieczeństwa w państwach członkowskich ESBOC i UE.

jako krajowy punkt ESBOC SR uczestniczyła w warsztatach inż. Ladislav Furman, wiceprezes ds. służb bezpieczeństwa ZOMO i Stephen Ballan, członek Zarządu ZOMO.

ESBOC Główne dyskusje odbyło się 07.05.2010 w siedzibie Węgierskiej Izby nieruchomości w Budapeszcie. Na spotkaniu z przedstawicielami węgierskiego odcinka pełne ESBOC informacje na temat stanu węgierskiej izby własności w języku węgierskim cywilnego systemu bezpieczeństwa, jego rola w polityce bezpieczeństwa Węgier. Dalsze informacje są poszukiwane na związek węgierskiej policji i obywateli. Więcej informacji wniesiono na edukację wdrożenia i szkolenia pracowników ochrony pracy w węgierskiej branży zabezpieczeń. Delegaci krajowy ESBOC informuje uczestników o ustawodawstwo krajowe, które reguluje działalność sektora bezpieczeństwa w poszczególnych państwach, a także krajów ESBOC do stosowania dyrektywy UE nr. 2006/23/EK. Po zakończeniu negocjacji na terenie Węgierskiej Izby nieruchomości, zostały przyjęte uczestników warsztatów w siedzibie ESBOC Parlament węgierski pana Tamás BÁSTHYM, wicepremier odpowiedzialny za koordynację zadań bezpieczeństwa i obrony.

Spotkanie robocze of ESBOC (Bratislava, 27.5.2010)

Meeting opened Mr. Imrich VAVÁČEK, leader of Esboc, who welcomed the members at the informal meeting and presented them following program:

 • 1. Technical service in the EU and its the cross-border application
 • 2. Vision of ESBOC to the following years
 • 3. Structure of ESBOC
 • 4. ESBOC web portal
 • 5. ESBOC logo

Above mentioned topics prompted rich discussion of participants

The representative of Hungary, Mr. Német invited all participants to Budapest on 04/07/2010 visit event "Family Day of security industry"

Participants finally adopted a resolution:

 • The next meeting of ESBOC members will be held from 05. to 07.06.2010, Budapest, Hungary
 • Members at the meeting in Budapest submit proposals for legislative changes regulating cross-border EU TS
 • In Budapest, members will discuss about ESBOC vision for the next five years (expansion / proliferation ESBOC, attitudes toward existing European organizations in BP, etc.).
 • Another area of negotiation is "Protecting and ensuring the sporting events. Participants support for Ukraine and Poland in relation to the forthcoming European Football Cup 2012
 • It was adopted ESBOC new structure, namely: creating a national headquarters of ESBOC section. Each national section shall establish its own web site part of main web site of ESBOC, s.c. national section of ESBOC
 • National Section of ESBOC made national registration of ESBOC logo in their country - s.c. registered mark

Gallery of meeting:

Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010
Spotkanie robocze - Bratislava 27.5.2010