Members of Slovak Chamber of Private Security

1. AB Cerberus spol. s r.o., Jazdecká 16, 831 03 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
2. ABAS SK Management s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
3. ALL SECURITY s.r.o., Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina, e-mail: Enable JavaScript to see email address
4. APIS spol. s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: Enable JavaScript to see email address
5. ARTEX-NOVA s.r.o., Kmeťova 15, 915 01 Nové mesto nad Váhom, e-mail: Enable JavaScript to see email address
6. ASIS - SLOVAKIA, Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
7. ASTA Security spol. s r.o., Trnavská cesta 82, 821 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
8. Bataillon s.r.o., Panská 39, 811 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
9. Bonul s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, e-mail: Enable JavaScript to see email address
10. Coca-Cola HBC Slovenská republika s.r.o., Tuhovského 1, 831 07 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
11. CORADO-SOAT spol. s r.o., Párovská 2, 949 01 Nitra, e-mail: Enable JavaScript to see email address
12. Detektívna informačná služba s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, e-mail: Enable JavaScript to see email address
13. DIANA plus spol. s r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
14. Dipl. Ing. Ivan FIALA, Ševčenkova 3, 851 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
15. DUX spol. s r.o., Pri starom Letisku 28, 831 07 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
16. EMM International spol. s r.o., Sekurisova 10, 841 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
17. F.P.I., s.r.o., Vajanského námestie 2, 036 01 Martin, e-mail: Enable JavaScript to see email address
18. FITTICH ALARM spol. s r.o., Jegorovova 37, P.O.BOX 245, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: Enable JavaScript to see email address
19. FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o., Cabanova 13/A, 841 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
20. FORTIX a.s., Na piesku 6A, 821 05 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
21. G4S Secure Solutions (SK) a.s., Višňová 16, 831 07 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
22. Golden Eye Servis s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, e-mail: Enable JavaScript to see email address
23. HDS a.s., Matuškova 7, 026 01 Dolný Kubín, e-mail: Enable JavaScript to see email address
24. Chapter ASIS Slovakia, , e-mail: Enable JavaScript to see email address
25. IBeA 3 a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
26. IDEX, s.r.o., Pribinovo námestie 8, 971 01 Prievdza, e-mail: Enable JavaScript to see email address
27. ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
28. Katedra bezpečnostného manažmentu, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita, Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina, e-mail: Enable JavaScript to see email address
29. KELCOM Dubnica s.r.o., Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom, e-mail: Enable JavaScript to see email address
30. KONDOR SLOVAKIA, s.r.o., Tehelná 1766, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: Enable JavaScript to see email address
31. LEMBEX s.r.o., Cabajská cesta 28, 949 01 Nitra, e-mail: Enable JavaScript to see email address
32. LENIA Slovakia spol. s r.o., Zlatohorská 27, 841 08 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
33. Loomis Slovensko s.r.o., Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
34. M.A.J.O.R. Agency s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica, e-mail: Enable JavaScript to see email address
35. m2m komunikačné riešenia, Štúrova 13, 811 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
36. O.K. SHOOTING Security s.r.o., Záhradná 746/36, 900 51 Zohor, e-mail: Enable JavaScript to see email address
37. OBS - TRANSMONT, s.r.o., Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, e-mail: Enable JavaScript to see email address
38. OBS Prešov, spol. s r.o., Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, e-mail: Enable JavaScript to see email address
39. OUR-EPSaEZS-elektro Štefan Janíček, Nesluša 13, 023 41 Nesluša, e-mail: Enable JavaScript to see email address
40. PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1 917 01 Trnava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
41. PCS Bratislava spol. s r.o., Pasienková 5/B, 821 06 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
42. Profi Flexi Group, s.r.o., 1. Mája 6, 943 60 Nána, e-mail: Enable JavaScript to see email address
43. PROTECT súkromná bezpečnostná agentúra s.r.o. , Stromova 13, 831 03 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
44. QEM s.r.o., 1. mája 1945/57, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: Enable JavaScript to see email address
45. RAVI s.r.o., Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
46. SBS AMR SECURITY spol. s r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
47. SECAR BRATISLAVA a.s., Hattalova 12/a, 831 03 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
48. SECAR spol. s r.o., Hattalova 12/a, 831 03 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
49. SecuriLas, s.r.o., Zámocká 5, 811 01 Bratislava 1, e-mail: Enable JavaScript to see email address
50. SECURITAS GROUP s.r.o., Strážna 11, 831 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
51. SECURITAS SK s.r.o., Bojnicka cesta 1911/3, 971 01 Prievidza, e-mail: Enable JavaScript to see email address
52. SECURITY GLOBAL, s.r.o., Kukučínova 1, 075 01 Trebišov, e-mail: Enable JavaScript to see email address
53. SELORA s.r.o., Červená 290/24, 958 01 Partizánske, e-mail: Enable JavaScript to see email address
54. SG Security s.r.o., Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: Enable JavaScript to see email address
55. SIGNAL CENTRUM s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 3, 977 01 Brezno, e-mail: Enable JavaScript to see email address
56. Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, 851 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
57. Triangles International Trading Co. Ltd. s.r.o., Poděbradská 339/20,, 190 00 Praha, ČR, e-mail: Enable JavaScript to see email address
58. UNITEC HOLDING spol. s r.o., Vidlicova 14, 831 01 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
59. VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., J. Jonáša, 843 02 Bratislava, e-mail: Enable JavaScript to see email address
60. Vysoká škola bezpečnostného manžérstva, Kukučínova 17, 040 01 Košice, e-mail: Enable JavaScript to see email address
61. ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o., Koniarekova 20, 917 21 Trnava, e-mail: Enable JavaScript to see email address