Události

Milník ve směrování klubu - Memorandum ESBOC z 3.9.2014, Bukurešť, Rumunsko

Dne 03.09.2014 se uskutečnilo setkání členů mezinárodní asociace bezpečnostního průmyslu - ESBOC. výsledkem konstruktivních diskusí a jednání v mimořádně příznivé atmosféře je Memorandum ESBOC z 3.9.2014, které určuje další směřování a práci ESBOC klubu.

Plné znění memoranda si můžete stáhnout Zde

31.5.2014 Varšava, PL

Poľská Komora Ochrany zorganizovala XIII. Mistrovství ve střelbě

XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL

30.5.2014 Varšava, PL

Vážení kolegové, Polská Komora Ochrany slaví XX. Výročí založení Komory, oslava se uskutečnila 30.5.2014 v Hotely "Mrówka", Varšava.

20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary

22.11.2013 Lvov, Ukrajine

Setkání členů ESBOC v souvislosti se končícím vůdcovstvím - Ukrajiny. Lídrem Esboc klubu se stalo Poľsko.

International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK

4.10.2013, Nitra, 3. ročník střelecké soutěže "BEST SHOT 2013"

Podrobnou zprávu najdete ZDE.

Foto galerie z akce:

BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013

Magazin o akci: ZDE.

8.6.2013 Krakow, PL

Vážení kolegové, Polská Komora Ochrany organizuje XII. Mistrovství ve střelbě. Podrobnější informace naleznete ZDE a propozice ZDE.

13-15.11.2012 Lvov, Ukrajina

Mezinárodní fórum za účasti členů ESBOC a společností z Ukrajiny v souvislosti se začátkem funkčního období Ukrajiny. Historický okamžik ESBOC klubu přišel, když 13.11.2012 o 23:00 byli přijati noví členové: Rusko, Rumunsko a Bulharsko. Při této příležitosti, panem Sergejem Shabovtom (lídr ESBOC) byl představen nový symbol klubu: "Řetěz členů"

Mezinárodní fórum ESBOC klubu a společností z Ukrajiny - 14.11.2012 Lvov, Ukrajina
Mezinárodní fórum ESBOC klubu a společností z Ukrajiny - 14.11.2012 Lvov, Ukrajina
Mezinárodní fórum ESBOC klubu a společností z Ukrajiny - 14.11.2012 Lvov, Ukrajina
Mezinárodní fórum ESBOC klubu a společností z Ukrajiny - 14.11.2012 Lvov, Ukrajina
Mezinárodní fórum ESBOC klubu a společností z Ukrajiny - 14.11.2012 Lvov, Ukrajina
Mezinárodní fórum ESBOC klubu a společností z Ukrajiny - 14.11.2012 Lvov, Ukrajina

13-15.11.2012 Lviv, UK

Setkání členů ESBOC v souvislosti se začínajícím vůdcovstvím - Ukrajina. Diskuse k budoucí organizace, vize a rozšiřování ESBOC. Poprvé v historii se jednání klubu Esboc, zúčastní delegáti z Ruska, Rumunska, Moldavska a Bulharska

05.10.2012 Nitra, SK

ZOMO CUP 2012 - II. Střelecká soutěž za účasti týmů z Polska a České republiky

5-6.7.2012 Klimkówka, PL

Setkání členů ESBOC v souvislosti s ukončením vůdcovství Polska. Diskuse k organizaci a vizi ESBOC. Vodcovství v klubu ESBOC pro období 01.07.2012-30.06.2013 probrala Ukrajina.

26.5.2012 Koszalin, PL

XI. Střelecká soutěž - PIO za účasti týmů ze Slovenska a České republiky

25 - 28.11.2011 Kiev, UK

Výstava - "Bezpeka 2011" Konference "Euro 2012" a "Miss Security 2011", Esboc byl zastoupen panem Slawomirem Wagnerem (Club vůdce) a panem Marcinem Pyclikem (viceprezident polské komory - PIO)

23.9.2011 Nitra, SK

ZOMO CUP 2011 - I. Střelecká soutěž u příležitosti 15. výročí sdružení ZOMO

15 - 16.9.2011 Spala, PL

Polský člen ESBOC - PIO organizované XIII. Valné shromáždění, zúčastněné delegace z Ukrajiny a Slovenska

17.6.2011 Žilina, SK

Mezinárodní konference "Kvalita a cena služeb v soukromých bezpečnostních službách" , organizované Universita Žilina, ZOMO sdružení člen

11.6.2011 Poznaň, PL

X. Střelecká soutěž - PIO za účasti týmu z České republiky

Maďarsko předalo vůdcovství Poľsku na období 1.7.2011 - 30.6.2012

Dne 30.6.2011 Maďarsko oficiálně předalo vůdcovství Poľsku na období 1.7.2011 - 30.6.2012, od 1.7.2012 do 30.6.2013 probere vůdcovství Ukrajina.

Slovensko předalo vůdcovství Maďarsku na období 1.1.2011 - 30.6.2011

Dne 20.1.2011 Slovensko oficiálně předalo vůdcovství Maďarsku na období 1.1.2011 - 30.6.2011, od 1.7.2011 do 30.6.2012 probere vůdcovství Polsko.

Přítomný (foto z leva):

Pracovní setkání - Budapest 20.1.2011
Pracovní setkání - Budapest 20.1.2011
 • Nemea Ferenc, prezident SZVMSZK
 • Hart Zsolt, hlavní tajemník SZVMSZK
 • Martin Stubian, viceprezident ZOMO
 • Imrich Vavacek, prezident ZOMO

Výroční konference ESBOC 2010

ZOMO ve spolupráci s ASIS INTERNATIONAL SLOVAKIA uspořádalo ve dnech 1.-2.12.2010 mezinárodní konferenci "Soukromé bezpečnostní služby v Evropské unii."

Členové ESBOC vykonávající služby hlídání majetku a prostor, ochrana osob (Tělesní strážci), bezpečnostní hlídky nebo dozor budov i ukládání, úschova přeprava a distribuce hotovosti a cenností pociťují jako velkou překážku ve svém podnikání příručku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze 12. Prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (dále jen "směrnice"), která uděluje výjimku na jejich předmět podnikání

Pokud komise uvedla jako výjimku ze směrnice soukromé bezpečnostní služby je třeba uvést, že je minimálně sporné již samotné legálně definování tohoto pojmu na evropské úrovni

V roce 2004 vydala Konfederace Evropských bezpečnostních služeb (CoESS) celoevropský přehled o stavu soukromé bezpečnosti v členských zemích EU. Z tohoto přehledu je zřejmé, že oblast technické ochrany byla pokryta právní úpravou (ne pouze na úrovni zákona ale i vládními nařízeními, královskými dekrety a pod.) v zemích jako Irsko, Estonsko, Slovensko, Nizozemsko, Polsko, Litva, Belgie, Španělsko a Malta

Směrnice EP a R 2006/123/ES upozorňuje na potřebu Evropského společenství vytvořit užší vazby mezi státy a národy Evropy, odstranit překážky v oblasti služeb mezi státy, zaručit svobodu usazování a vytvářet podmínky pro udržitelný hospodářský a sociální pokrok

Mezinárodní konference si proto dala za cíl stanovit:

 • Jednotnou definici pojmu soukromé bezpečnostní služby v EU
 • Jednotný postup firem z oblasti BP při prosazování volného pohybu služeb
 • Zajistit, aby mohly mít příjemci a poskytovatelé ze služeb užitek
 • Možnost poskytovat služby v celém Společenství bez ohledu na hranice
 • Stanovit míru, do jaké mohou být prosazovány zvláštní požadavky členského státu, ve kterém se poskytují služby z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví nebo životního prostředí

Pracovní setkání členů ESBOC (Budapešť, 3.7. - 5.7.2010)

Setkání organizovala maďarská sekce ESBOC, zúčastnili se národní sekce ESBOC ČR, Polsko, SR a Ukrajiny.

Pracovní setkání sestávalo s formálních i neformálních jednání mezi zástupci národních sekcí ESBOC k problematice bezpečnostního průmyslu v členských zemích ESBOC tak v EU.

Hlavní jednání ESBOC se uskutečnilo dne 5.7.2010 v prostorách Maďarské komory ochrany majetku v Budapešti. Na jednání byla podána zástupci maďarské sekce ESBOC kompletní informace o postavení Maďarské komory ochrany majetku v systému maďarské občanské bezpečnosti, její úloha v bezpečnostní politice Maďarské republiky. Dále byla podána informace o vztahu Maďarské policie a ochrany občanů. Dále byla podána informace o vzdělávání a realizaci školení bezpečnostních pracovníků působících v maďarském bezpečnostním průmyslu. Delegáti národních sekci ESBOC informovaly přítomných národní legislativu, která upravuje podnikání v oblasti bezpečnostního průmyslu v jednotlivých členských zemích ESBOC a to iz pohledu uplatňování směrnice EU č.. 2006/23/EK. Po ukončení jednání v prostorách Maďarské komory ochrany majetku, byli účastníci pracovního setkání ESBOC přijetí v prostorách Maďarského parlamentu panem Tamás BÁSTHYM, zástupcem premiéra pro koordinaci úkolů bezpečnosti a obrany.

Pracovní setkání členů ESBOC (Bratislava, 27.5.2010)

Zasedání otevřel prezident ZOMO Ing. Imrich VAVÁČEK, který po přivítání přítomných na neformálním pracovním setkání, je seznámil s tezemi programu:

 • 1. Technická zkušebna v EU - její přeshraniční poskytování
 • 2. Vize ESBOC pro následující roky
 • 3. Struktura ESBOC
 • 4. Webové stránky ESBOC
 • 5. ESBOC logo

Všechny uvedené teze vyvolaly bohatou diskusi účastníků

Zástupce Maďarska p. Němet pozval přítomných do Budapešti dne 4.07.2010 v rámci akce "Rodinný den bezpečnostního průmyslu"

Účastníci setkání na závěr přijali usnesení:

 • Následující setkání členů ESBOC bude 5.-6.7.2010 v Budapešti
 • Členové na setkání v Budapešti předloží návrhy na legislativní úpravy regulace přeshraničního poskytování TS v EU
 • V Budapešti se bude jednat o vizi ESBOC na příštích 5 let (rozšiřování / nerozšiřování ESBOC, postoj k stávajícím evropským organizacím v BP a pod.)
 • Další oblastí jednání bude "Ochrana a zajištění sportovních akcí". Účastníci návrh na podporu Ukrajiny a Polska ve vztahu k nadcházejícím mistrovství světa ve fotbale 2012
 • Byla přijata nová struktura ESBOC, a to: vytvořila se centrála a národní sekce ESBOC. Každá národní sekce si vytvoří vlastní web stránku národní sekce ESBOC
 • Národní sekce ESBOC provedou registraci národního loga ESBOC ve své zemi - ochrannou známku

Obrazová příloha:

Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010
Pracovní setkání-Bratislava 27.5.2010